MARKONE PEGAZ DOO, Janka Veselinovića 34

21000 Novi Sad, PAK: 401917, Republika Srbija

Tel.: +381 (21) 67-39-777, Fax: +381 (21) 67-39-333

Broj računa: 160-364494-75 Banka Intesa a.d. Beograd

Mat./Reg. br: 20788046, PIB: 107365961, Šifra del.:4791

Društvo je upisano u registar privrednih Subjekata kao jednočlano pod BD. 149408/2011

Osnovni upisani/uplaćeni kapital: 500,00EUR